Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

Maak gebruik van de RVU-regeling

Eerder stoppen met werken is een grote wens van veel werknemers. Wellicht willen jij of je collega's een aantal maanden eerder stoppen of tot zelfs wel 2 jaar eerder. De RVU-regeling is een mogelijkheid om dit te realiseren. De RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden en is van kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Wat is de RVU-regeling?
Cao-partijen in de Interieurbouw en Meubelindustrie zijn een RVU-regeling overeengekomen waarmee werknemers vanaf 65 jaar eerder kunnen stoppen met werken. De regeling is vastgelegd in het Reglement Regeling Vervroegd Uittreden Meubelindustrie en Interieurbouw - kort gezegd ‘RVU-regeling’ - en wordt uitgevoerd door het Sociaal Fonds Meubel (SFM).

Voor wie is deze regeling?
De regeling is bedoeld voor alle werknemers die vallen onder de Fonds cao Meubelindustrie en Interieurbouw , zwaar werk verrichten en 65 jaar of ouder zijn. Korter voor je AOW-datum stoppen met werken kan natuurlijk ook. De uitkering loopt door tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.

Wat is de hoogte van mijn RVU-uitkering in 2024?
In 2024 bedraagt de RVU-drempelvrijstelling €2.182 per maand. In 2023 was de drempelvrijstelling €2.037 per maand. Hierme stijgt het bedrag t.o.v. vorig jaar. De hoogte van je RVU-uitkering vind je in het overzicht Bruto - netto bedragen RVU-uitkering 2024. Wanneer het aantal parttime gewerkte uren er niet tussen staat, dan kun je deze opvragen door een mail te sturen aan info@sociaalfondsmeubel.nl

Voorwaarden RVU-regeling

  • Als werknemer val je onder de fonds-cao Meubelindustrie en Interieurbouw, en ben je werkzaam binnen de productie/montage, logistiek/transport of technische dienst.
  • Op de uittredingsdatum, liggend in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, ben je 65 jaar of ouder.
  • Je bent geboren tussen 1 januari 1955 en 31 december 1960.
  • Je bent in de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar werkzaam geweest in een onderneming die onder de werkingssfeer van de fonds-cao valt, als werknemer in de zin van de fonds-cao. Heb je voor perioden van maximaal 6 maanden niet of elders gewerkt, dan tellen die mee als gewerkte tijd. Dit kan worden opgevraagd bij "Je Uniform Pensioenoverzicht (UPO)" van het BPF Meubel.
  • Jouw aanvraag moet minimaal 3 maanden voor je uittredingsdatum worden ingediend.
  • Je bent de dag voordat de uitkering ingaat, verplicht uit dienst (einde arbeidsovereenkomst) te gaan bij de werkgever in de meubelindustrie en interieurbouw.  

Vragen over de RVU-regeling en ben je benieuwd of je hiervoor in aanmerking komt?
Vakbondsleden kunnen voor vragen en advies contact opnemen met een vakbondconsulent;

Samen met jou kijken ze of je in aanmerking komt voor de RVU-regeling en wat de financiële gevolgen zijn. 

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden Meubelindustrie en Interieurbouw oktober 2021

Fonds-cao meubelindustrie 
1 januari 2022 - 31 december 2025

FAQ

Veelgestelde vragen over de RVU-regeling

Welke werkzaamheden of functies vallen onder de regeling?

Voorbeelden van funties zijn:

Productie:
- Inpakker
- Schuurder
- Meubelmaker
- Naaister
- Operator (hout)bewerking
- Stoffeerder
- Spuiter
- Fineerder
- Monteur
- Machinaal houtbewerker
- Meewerkend voorman

Techniek:
- Medewerker technische dienst
- onderhoudsmonteur 

Logistiek:
- Magazijnmedewerker
- Orderpicker
- Vrachtwagenchauffeur

De regeling staat alleen open voor werknemers in de uitvoerende functies en daar vallen managementfuncties niet onder.

Wat wordt de hoogte van mijn bruto-uitkering?

  • De bruto-uitkering bedraagt in het jaar 2023 maximaal € 2.037,- per maand.
  • Als je parttimer bent, ontvang je de uitkering naar rato. Hiervoor is het gemiddelde parttime percentage in 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag maatgevend, de maand waarin de aanvraag wordt gedaan niet meegerekend.
  • De uitkeringen worden per maand uitgekeerd. Eenmalige uitkeringen zijn niet mogelijk.
  • Zie hier het overzicht van de bruto en netto bedragen van de RVU-uitkering.

Wat wordt de hoogte van mijn netto-uitkering?

De hoogte van de netto-uitkering hangt af van jouw persoonlijke- en bedrijfsomstandigheden en zaken zoals of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Als het loon momenteel ongeveer gelijk is aan de maximale hoogte van de bruto RVU-uitkering, dan kan er een inschatting gemaakt worden van het netto bedrag dat je overhoudt. Zie hier het overzicht met bruto en nettobedragen van de RVU-uitkering.

Er zijn gratis budgetcoaches beschikbaar die je hierbij kunnen adviseren. Ga hiervoor naar de website van Schaven aan jouw toekomst. 
FNV leden kunnen voor advies en hulp bij het indienen van de aanvraag terecht bij een vakbondsconsulent. Bel voor het maken van een afspraak 0883680368.

Heb ik toestemming van mijn werkgever nodig?

Nee, dat is niet nodig. Wel kan er pas tot uitkering worden overgegaan als je samen met jouw werkgever een verklaring over datum uit dienst hebt getekend heeft getekend. Deze verklaring is op te vragen bij het secretariaat van het Sociaal Fonds Meubel.

Wat gebeurt er als ik overlijd tijdens de regeling?

Als de fiscale wet- en regelgeving dat toestaat, ontvangt jouw partner de uitkering voor de resterende duur van de uitkering zoals bepaald in de oorspronkelijke toekenningsbrief. Laat je goed adviseren op de fiscale mogelijkheden door een van de gratis financiële adviseurs.
Leden van FNV kunnen hiervoor bellen met FNV-consulenten op telefoonnummer: 088-3680368. CNV leden kunnen terecht op vakbondsconsulent bouw.

Als er geen partner is dan eindigt de uitkering met ingang van de maand volgend op de maand waarin het overlijden plaatsvond.

Hoe kan ik mij als werknemer voorbereiden?

Het is verstandig om nu alvast na te denken of je gebruik wilt maken van de RVU-regeling. Bespreek het desgewenst ook met je werkgever en/of met een vakbond.

Het is raadzaam om alvast na te gaan bij welke werkgever of werkgevers in de meubelindustrie en interieurbouw de afgelopen periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar een dienstverband was en van wanneer tot wanneer dat was. Die informatie heeft SFM nodig om de dienstjareneis van 20 jaar te beoordelen.

Hiervoor kan een overzicht (Uniform Pensioenoverzicht (UPO)) opgevraagd worden bij het BPF Meubel Of kijk bijvoorbeeld op  mijnpensioenoverzicht.nl of  Uittreksel UWV.

Ook is het handig om alvast te weten dat bij de aanvraag uw laatst ontvangen loonstrook (voorafgaande aan de aanvraag) en de loonstrook van 12 maanden daarvoor, gevoegd moeten worden. Zonder die loonstroken is de aanvraag niet volledig.

Tevens zullen we vragen of de eventuele heffingskorting wel of niet moet worden toegepast en dienen we een kopie van een geldig legitimatiebewijs en bankpas te ontvangen.

Door dit nu alvast te melden kan je, als je al op korte termijn gebruik wilt maken van de regeling, hierop anticiperen.

Zeg nooit het dienstverband met de werkgever op voordat je, na een aanvraag, een schriftelijke voorlopige toekenningsbrief van SFM hebt ontvangen!
Na ontvangst van de voorlopige toekenningsbrief dient u samen met uw werkgever 'de verklaring uit dienst' te ondertekenen. Daarna kunt u deze uploaden via uw documentenbox.nl account.

Wat kan je als werkgever doen?

Breng deze regeling onder de aandacht van de werknemers die onder de regeling vallen en - als een werknemer dat wenst - ondersteuning en begeleiding te bieden bij de aanvraag.

Voor financieel advies kan je de werknemer verwijzen naar de gratis budgetcoaches.
FNV leden kunnen voor advies en hulp bij het indienen van de aanvraag terecht bij een vakbondsconsulent. Bel voor het maken van een afspraak 0883680368. CNV leden kunnen terecht op vakbondsconsulent bouw.

Of en welke aanvullende afspraken tussen werkgever en werknemer worden gemaakt, gaat buiten SFM om. Voordat daadwerkelijk een uitkering aan de werknemer kan worden betaald, dient de werkgever 'de verklaring uit dienst werknemer’ ondertekend te hebben. Deze kan worden opgevraagd bij het secretariaat of hier worden gedownload.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Nee, er is geen recht op een transitievergoeding. U als werknemer dien namelijk zelf ontslag te nemen bij uw werkgever.

Als de werkgever dat wel zou betalen, kan dat worden gezien als (extra) RU, waarop de werkgever wordt aangeslagen door de fiscus.

Wat is Documentenbox?

Documentenbox is een omgeving waar u documenten veilig kunt opslaan en delen. Deze kunt u pas gebruiken wanneer het secretariaat u daarvan op de hoogte heeft gebracht.

Mocht u de link kwijt zijn? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Mag ik nog (in deeltijd) werken als ik gebruik maak van de RVU-regeling?

Nee, als je gebruik maakt van de RVU-regeling, dan moet je stoppen met werken in de Meubelindustrie en Interieurbouw. Wanneer je al werkzaam bent in een andere sector en dit dienstverband bestond al op het moment van uittreden voor de zwaarwerkregeling, dan mag je deze baan behouden.

In alle andere situaties mag je bijverdienen tot het maximale bedrag van de vrijwilligersvergoeding. Dit is momenteel maximaal € 1.500, -per jaar.

Moet ik een nieuwe bijbaan of een uitbreiding van de uren van mijn bestaande bijbaan buiten de sector melden bij SFM?

Ja, je moet een nieuwe bijbaan of uitbreiding van de uren elders melden in verband met de loonheffingskorting of eventuele andere toeslagen.

Het kan mogelijk ook invloed hebben op het recht op de RVU-uitkering. Dat hangt af van het aantal uren van de uitbreiding. Het is de bedoeling dat je met “pensioen” gaat en niet dat je naast een RVU-uitkering nog voor 1 of meerdere dagen een andere baan hebt. Na de AOW-datum eindigt de RVU-uitkering en is bijverdienen geen probleem.

Is er sprake van een nabestaandenpensioen wanneer iemand gebruik maakt van de RVU-regeling?

Zo lang een werknemer in dienst is en er sprake is van pensioenopbouw, is er sowieso sprake van een nabestaandenpensioen voor de achterblijvende partner. Een werknemer kan daarnaast nog een extra verzekering regelen zodat een partner is verzekerd van een extra partnerpensioen totdat de partner de AOW leeftijd bereikt. Dat is de ANW-hiaatverzekering. Wanneer een werknemer vroegtijdig en voor pensioneren uit dienst gaat, dan vervalt het risico partnerpensioen. Daarvoor in de plaats past het pensioenfonds Meubel een uitruil toe van het opgebouwde ouderdomspensioen naar een hoger partnerpensioen zodat er altijd een nabestaandepensioen is geregeld bij overlijden.

Wanneer een werknemer gebruik maakt van de RVU regeling en de werknemer laat dan ook het pensioen ingaan, dan maakt de werknemer op dat moment, samen met zijn of haar partner de keuze wat er met het partnerpensioen gaat gebeuren vanaf pensioneren. Dit geldt voor nu maar ook voor de toekomst.

Heb je vragen?

Stel ze gerust! 

Neem contact op met met je vakbondsconsulent of onze adviseurs duurzame inzetbaarheid. Je kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Of vul het formulier hier rechts in.

Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

T +31 (0)13-59 44 190
E info@sociaalfondsmeubel.nl

Stel een vraag