Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

De Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (kortweg Sociaal Fonds Meubel) heeft als doel het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleiding, instroombevordering en arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak.

FAQ

Veelgestelde vragen bij de loonsomopgaaf SFM

Waarom moet ik loonsomgegevens doorgeven?

Om de activiteiten die sociale partners hebben afgesproken te kunnen uitvoeren wordt er premie voor het Sociaal Fonds Meubel geheven. De hoogte van de af te dragen premie berekenen we op basis van de totale loonsom van de onderneming over het voorgaande jaar. De werkgever betaalt jaarlijks de nota van het Sociaal Fonds Meubel. De bijdrage is 0,9% van de totale loonsom van de onderneming. De premie wordt digitaal uitgevraagd voor zover uw emailadres bij ons beschikbaar is. De loonsomuitvraag is voor u gemakkelijker gemaakt en ziet er daarom dit jaar iets anders uit. Na ontvangst van uw loonsomgegevens berekenen wij die premie en sturen u de nota, zodat u de premie kan afdragen.

Waarom moet ik premie betalen?

U bent verplicht aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel als u werknemers in dienst heeft die vallen onder de cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. U draag dan premie af voor de uitvoering van de activiteiten die in opdracht het sociaal fonds worden uitgevoerd.

Wat houdt de grondslagheffing 2018 in?

Onlangs heeft u van ons een (digitale) uitvraag ontvangen voor de loonsomopgave over 2018. Op basis van deze loonsom wordt een afrekeningsnota opgesteld voor 2018 en een voorschotnota voor 2019. Echter is onduidelijkheid ontstaan over de grondslag van de heffing. De grondslagberekening volgens de bijdrageregeling van het Sociaal Fonds Meubel is het inkomen zoals dat in artikel 16 (voorheen artikel 5) van de cao is opgenomen. De maximale grondslag is gebaseerd op het maximale SV-loon (voor 2018 was dit 54.614 euro en voor 2019 is dat 55.927 euro).

Bij de uitvraag is per abuis voor 2018 de loonsom uitgevraagd op basis van het SV-loon. Dat is dus niet juist. De bijdragegrondslag is niet gewijzigd alleen het maximale bedrag. Het bestuur heeft besloten om, vanwege de hoeveelheid ontvangen opgaves, niet opnieuw een loonsom uit te vragen. De afrekening over 2018 zal berekend worden op de ontvangen gegevens.

Voor 2019 is de heffingsgrondslag dus nog steeds het inkomen volgens artikel 16 van de cao. U hoeft niets te wijzigen in uw salarispakket. Begin 2020 zal de uitvraag over 2019 plaatsvinden en wordt het voorschot verrekend met de afrekening. Voor 2018 hebben werkgevers eenmalig dus het voordeel van een lagere grondslag.

Wat wordt er met de afgedragen premies gedaan?

Werkgevers betalen ieder jaar een bedrag aan het Sociaal Fonds Meubel. Een deel van het bedrag is voor het Expertisecentrum Meubel (ECM). De Vakraad stelt ieder jaar de hoogte van het bedrag vast. Het ECM houdt zich o.a. bezig met duurzame inzetbaarheid van de werknemers in de meubelindustrie. Het ECM biedt opleidingen aan en onderzoekt hoe werknemers gezond en veilig kunnen werken. Bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds meubel en premie afdragen kunnen veelal tegen beperkte kosten gebruik maken van de diensten van het ECM en de bijbehorende subsidieregelingen. Voor alle werknemers die in dienst zij bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO Meubelindustrie vallen is via het Sociaal Fonds Meubel een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Waarom moet ik iedere keer een loonsomopgave doen, terwijl ik geen personeel heb?

We vragen u om ieder jaar op te geven wat de totale loonsom is, ook wanneer u geen personeel in dienst heeft. Het kan immers zijn dat u in de loop van het jaar toch personeel in dienst heeft genomen. 

Wij kunnen de loonsomuitvraag alleen beëindigen wanneer wij een uitschrijving van de Kamer van Koophandel van uw bedrijf hebben ontvangen.

We hebben het u dit jaar gemakkelijker gemaakt!  U hoeft op de digitale opgave onder het kopje "personeel in loondienst" alleen: 
Nee, wij hebben in 2018 geen personeel in dienst gehad. De loonsom is € 0,-
aan te vinken. Daarna verklaart u de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en kunt u het formulier online versturen.  

Ik betaal ook premie aan het Pensioenfonds; wat is het verschil met het Sociaal Fonds?

Tot en met het jaar 2017 werd de administratie van het sociaal fonds en het pensioenfonds uitgevoerd door Syntrus Achmea. Met ingang van 1 januari 2018 is de uitvoering gesplitst. De uitvoering van de pensioenregeling wordt nu gedaan door Centric, die ook de nota’s voor de pensioenpremie stuurt. De administratie van het sociaal fonds is overgedragen aan Atriumgroep. Daar is ook het secretariaat van het fonds gevestigd. Voor vragen aan het Pensioenfonds kunt u een mail sturen via: :https://www.meubelpensioen.nl/werkgever/contact/

Hoe geef ik de loonsomopgaaf door?

Bedrijven ontvangen van ons een email met daarin een link voor het formulier. Via dit formulier kunt u de loonsomopgaaf doorgeven.

Heeft u deze link niet ontvangen? Klik dan hier voor het formulier.

Hoe vaak ontvang ik een nota?

In 2019 ontvangt u één nota;

  • Op deze nota staat de afrekening 2018 gebaseerd op de loonsom 2018 vermeld minus de reeds aan u gefactureerde voorschotnota 2018.

  • Daarnaast staat de voorschotpremie 2019 op de nota vermeld, deze is gebaseerd op de door u aangeleverde loonsom 2018.

  • In 2020 ontvangt u de afrekening over het jaar 2019.