Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

De Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (kortweg Sociaal Fonds Meubel) heeft als doel het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleiding, instroombevordering en arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak.

Premie 2019

Premie 2019: 0,9% van de loonsom.

Bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao Meubelindustrie Stichting Sociaal Fonds Meubel vallen zijn daarmee verplicht aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel. Om de doelstellingen van het Sociaal Fonds Meubel te realisteren hebben sociale partners een premie vastgesteld.

Voor 2019 bedraagt de premie 0,9% van de loonsom met een maximum van €55.927,-.

Definitie van de loonsom is:
Het inkomen, dat zijn alle bruto verdiensten uit arbeid zoals opgenomen onder artikel 16 van de CAO. U vermeldt de totale loonsom voor al uw werknemers in 1 bedrag, rekening houdend met dit maximum. Ook het loon van werknemers onder de 21 en boven de 67 jaar moet worden meegenomen. Er is geen franchise.
De premietabel 2018/2019 van het Sociaal Fonds Meubel vindt u hier.

Onduidelijkheid grondslag heffing 2018:
Onlangs heeft u van ons een (digitale) uitvraag ontvangen voor de loonsomopgave over 2018. Op basis van deze loonsom wordt een afrekeningsnota opgesteld voor 2018 en een voorschotnota voor 2019. Echter is onduidelijkheid ontstaan over de grondslag van de heffing. De grondslagberekening volgens de bijdrageregeling van het Sociaal Fonds Meubel is het inkomen zoals dat in artikel 16 (voorheen artikel 5) van de cao is opgenomen. De maximale grondslag is gebaseerd op het maximale SV-loon (voor 2018 was dit 54.614 euro en voor 2019 is dat 55.927 euro).

Bij de uitvraag is per abuis voor 2018 de loonsom uitgevraagd op basis van het SV-loon. Dat is dus niet juist. De bijdragegrondslag is niet gewijzigd alleen het maximale bedrag. Het bestuur heeft besloten om, vanwege de hoeveelheid ontvangen opgaves, niet opnieuw een loonsom uit te vragen. De afrekening over 2018 zal berekend worden op de ontvangen gegevens.

Voor 2019 is de heffingsgrondslag dus nog steeds het inkomen volgens artikel 16 van de cao. U hoeft niets te wijzigen in uw salarispakket. Begin 2020 zal de uitvraag over 2019 plaatsvinden en wordt het voorschot verrekend met de afrekening. Voor 2018 hebben werkgevers eenmalig dus het voordeel van een lagere grondslag.

Premiepercentages 2019:
CBM branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie publiceert jaarlijks de geldende premiepercentages. De definitieve premiepercentages van 2019 kunt u hier downloaden. 

Expertisecentrum Meubel:
Bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel en premie afdragen kunnen, veelal tegen beperkte kosten,  gebruik maken van de diensten van het ECM en de bijbehorende subsidieregelingen.