Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

Stichting Vakraad voor de Meubelindustrie

In de Stichting Vakraad werken werkgeversorganisatie (Koninklijke CBM, branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie) en werknemersorganisaties (vereniging FNV meubel- en hout en  vereniging CNV Vakmensen) samen om goede sociale verhoudingen in de Interieurbouw en Meubelindustrie tot stand te brengen en te bevorderen.

Dat doet men door het ontwikkelen en implementeren van beleid specifiek gericht op het uitvoeren van projecten  op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt.

Daarnaast is de Vakraad belast met het verstrekken van algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over arbeidsvoorwaarden of andere voor de sector relevante voorschriften op arbeidsvoorwaardelijk terrein. Als orgaan van overleg en advies richten de activiteiten van de Vakraad zich ook op het bevorderen van de totstandkoming van fondsen, instellingen en organen, die voor de arbeidsverhoudingen in de meubelindustrie en meubileringsbedrijven van belang zijn.

Aansluitingencommissie en de Commissie Arbeidsomstandigheden

De Vakraad kent een tweetal vaste commissies. Bij de aansluitingencommissie kunnen geschillen worden voorgelegd die gaan over de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomsten die tussen werkgevers-en werknemersorganisaties tot stand komen. De Commissie arbeidsomstandigheden initieert begeleidt en voert projecten uit ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak.

In de Vakraad vindt ook het cao-overleg plaats tussen werkgevers-en werknemersorganisaties en stellen sociale partners elk jaar de parameters voor de pensioenregeling, zoals premie, opbouw en franchise vast.

De werkzaamheden van de Vakraad worden gefinancierd door een bijdrage vanuit het Sociaal Fonds Meubelindustrie. De werkzaamheden in het kader van cao-overleg worden betaald door de werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Het secretariaat van de Vakraad wordt uitgevoerd door Koninkijke CBM. Voor vragen over de cao of een beroep op een van de commissies kunt u contact opnemen via vakraadmeubel@cbm.nl en 023 515 8820