Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

50 jaar Sociaal Fonds Meubelindustrie

Het Sociaal Fonds Meubelindustrie (SFM) bestaat 50 jaar! Tijd voor een gesprek met bestuursleden Kees Zwetsloot (penningmeester) en Fedde Boonstra (vicevoorzitter). Want wat betekent SFM voor de branche? Welke projecten maakten een bijzondere impact en welke ontwikkelingen zien en zagen zij in de branche voorbijkomen?

Van betekenis voor alle werknemers en werkgevers in onze branche

Het Sociaal Fonds zorgt voor de middelen die belangrijke projecten mogelijk maken. Deze projecten worden veelal vanuit de cao-afspraken opgezet, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden of opleiden.

Kees: “Het Sociaal Fonds kan je zien als een soort bankier. Werkgevers dragen een premie af aan het fonds. Met deze inkomsten worden projecten gefinancierd door de sociale partners.” Vanuit deze sociale gedachte is er bijvoorbeeld voor alle werknemers die in dienst zijn bij werkgevers die onder de werkingssfeer van de CAO Meubelindustrie vallen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Een leven lang leren

Scholing is ook een van die belangrijke projecten. Het Experticecentrum Meubel (ECM) zorgt ervoor dat projecten voor scholing en werkgelegenheid worden uitgevoerd, zoals het ontwikkelen van leermiddelen, instroombevordering en examinering.

Kees: “We zijn betrokken bij de vakopleidingen en het stimuleren van werkend leren. Dit doen we via samenwerkingsverbanden: leerlingen krijgen de kans om bij verschillende bedrijven ervaring op te doen en te ontdekken welke richting zij willen kiezen. Het merendeel van de leerlingen blijft hangen bij een leerbedrijf waar ze al gewerkt hebben tijdens hun opleiding via het samenwerkingsverband.”

Schaven aan jouw toekomst

Een bijzonder project dat door het SFM wordt gefinancierd is het initiatief schaven aan jouw toekomst. Dit project is gericht op het zo gezond mogelijk kunnen uitvoeren van het werk in onze sector. FNV, CNV, CBM en ECM werken hierbij samen om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te informeren over duurzame inzetbaarheid.

Kees: “Het is heel bijzonder hoe goed alle sociale partners hier samenwerken om iedereen bewust te maken en te stimuleren langer en gezond te kunnen werken.” Fedde: “Dit is ons grootste project op dit moment. Naast gezond ouder worden, richten we ons hiermee ook op jezelf blijven ontwikkelen.  Er is veel talent en samen houden we de branche up to date en daar hebben we iedereen bij nodig. Daarom hebben we aanzienlijke subsidies beschikbaar voor werkgevers en werknemers voor zowel persoonlijke als functiegerichte ontwikkeling.”

Rekening houden met risico’s en arbeidsomstandigheden

SFM stelt ook middelen beschikbaar om arbeidsomstandigheden en de gezondheid van de mensen in onze branche te verbeteren. Zo is er een speciale branche RI&E ontwikkeld voor de meubelbranche en wordt er via de CBM o.a. met het project Binnenklimaat gekeken naar de arbeidsomstandigheden in het bedrijf in combinatie met het verzamelen van data via speciale sensoren. Kees: “Zo kan je heel gemakkelijk het werkklimaat en de arbeidsomstandigheden verbeteren. En ook met de gezondheidschecks bereiken we goede resultaten.” Fedde: “Werkgevers zijn vaak druk met de dagelijkse problematiek en niet altijd even druk met het vooruitkijken in hun personeelsvoorziening. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is daarom onmisbaar.”

Een cao voor iedereen

Vaak bestaan cao’s uit ingewikkelde juridische zinsconstructies. Niet prettig om te lezen, terwijl de inhoud voor iedereen van groot belang is. Fedde: “We hebben ervoor gezorgd dat er een toegankelijke versie kwam van de cao. Met een duidelijke structuur en in leesbaar Nederlands. Het is begrijpelijk én juridisch correct. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kregen we hier complimenten voor.”

Vakwerk tot op het hoogste niveau

Wat maakt dit nu zo’n mooi vak? Alles komt samen, zo vertelt Fedde: “Meubels maken je woning. Ze bepalen de sfeer in je huis. Of het nu een goed ingericht kantoor is, de arbotechnische aandacht of de vormgeving: het komt allemaal samen in het meubelvak. Het ambachtelijke vind ik heel interessant, maar daarnaast is er ook nog een hele industriële tak. Er is zoveel mogelijk, van goedkoop tot exclusief.”

Een totale sfeerbeleving

Kees illustreert de brede omvang van de branche: “Wat geeft je de wow-factor als je ergens binnenkomt? De aankleding en inrichting. En dat doen onze leden en alle meubelmakers en interieurbouwers. Een totale sfeerbeleving. Als meubelmaker heb je meegewerkt aan een mooi eindproduct. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, het interieur van de meest luxe jachten of de inrichting van restaurants, winkels, musea, ziekenhuizen of kantoren: dat wordt allemaal door onze mensen gemaakt. We kunnen het precies maken zoals jij het wil.”

De effecten van de coronacrisis

De crisis heeft tot nu toe relatief weinig negatieve gevolgen gehad voor de meubelindustrie, maar elkaar ontmoeten is een stuk lastiger geworden. Niet alle werknemers zijn even goed digitaal te bereiken en dat is  een uitdaging. Fedde: “Onze adviseurs kunnen nu weinig de bedrijven in. En groepen bij elkaar krijgen gaat niet. Wil je de werknemers goed bereiken, dan wil je eigenlijk bijeenkomsten organiseren voor een grotere groep. En dat gaat nu niet.” Deze adviseurs spelen o.a. een rol bij scholingstrajecten. Toch is er in de cursusdatabase een toename te zien van het aantal gebruikers en hebben veel bedrijven al gebruik gemaakt van of interesse in de gezondheidschecks.

Nieuwe ontwikkelingen 

Fedde benadrukt het belang van circulair werken: “Ik zie dat we in de richting van circulair en groen werk ons moeten ontwikkelen en dit extra stimulans moeten geven. Daar liggen mooie kansen voor de branche, met name op het gebied van grondstoffen. Er moet onderzoek worden gedaan naar het materiaal. Zodat we dit van concept tot productie zoveel mogelijk circulair kunnen maken. En wellicht moeten we daarbij breder kijken dan onze eigen sector.”

Kees geeft aan dat CBM juist hier vol op inzet. Een goed voorbeeld van een duurzaam initiatief is de recycling van matrassen. CBM heeft de opdracht gekregen deze Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) uit te gaan voeren: “Het idee is om bedrijven die een matras op de Nederlandse markt brengen een heffing laten betalen. Hiermee kunnen we de milieustraten matrassen laten inzamelen en hen hiervoor compenseren. De verzamelde materialen brengen we bij recyclingbedrijven. Maar we willen het gehele proces volgen: is het haalbaar om uiteindelijk weer grondstoffen creëren van de matrassen voor bijvoorbeeld de chemische industrie? En zo kijken we bijvoorbeeld ook naar een manier om afvalhout met een stofdoos bij bedrijven af te kunnen voeren en deze te recyclen naar spaanplaten.”

Mooie ontwikkelingen en initiatieven voor de meubelindustrie. Door middel van gerichte projecten die door het sociaal fonds worden gestimuleerd, blijft het meubelvak zich ontwikkelen. Voor vernieuwing en ontwikkeling in de branche is het echter wel belangrijk dat bedrijven zich ook (blijven) aansluiten bij werkgeversorganisatie CBM. Op die manier wordt voldoende representativiteit bereikt om de continuïteit van het SF te waarborgen.

Op naar de volgende 50 jaar!

Ga naar de pagina Projecten voor meer informatie