Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

De Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw (kortweg Sociaal Fonds Meubel) heeft als doel het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleiding, instroombevordering en arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak.

Maak gebruik van de RVU-regeling

Eerder stoppen met werken is een grote wens van veel medewerkers. Wellicht wil je een aantal maanden eerder stoppen of zelfs wel tot 2 jaar eerder. De RVU-regeling is mogelijkheid voor jou om dit te realiseren. De RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden en is van kracht van 1 mei 2021 tot 1 november 2022.

Wat is de RVU-regeling?
Cao-partijen in de meubelbranche zijn een RVU-regeling overeengekomen waarmee werknemers vanaf 65 jaar eerder kunnen stoppen met werken. De regeling is vastgelegd in het Reglement Regeling Vervroegd Uittreden Meubelindustrie en Interieurbouw. De regeling - kort gezegd ‘RVU-regeling’ - wordt uitgevoerd door het Sociaal Fonds Meubel (SFM).

Voor wie is deze regeling?
De regeling is bedoeld voor alle werknemers die vallen onder de Fonds cao Meubelindustrie en Interieurbouw , zwaar werk verrichten en 65 jaar of ouder zijn. Korter voor je AOW-datum stoppen met werken kan natuurlijk ook. Er geldt geen minimumduur van de uitkering.

 Voorwaarden regeling RVU

  • Als werknemer val je onder de fonds-cao Meubelindustrie en Interieurbouw, en ben je werkzaam binnen de productie/montage, logistiek/transport of technische dienst.
  • Je wordt op uittredingsdatum 65 jaar in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025,
  • Je bent geboren tussen 1955 en 1961.
  • Je bent in de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar werkzaam geweest in een onderneming die onder de werkingssfeer van de fonds-cao valt, als werknemer in de zin van de fonds-cao. Heb je voor perioden van maximaal 6 maanden niet of elders gewerkt, dan tellen die mee als gewerkte tijd.
  • Jouw aanvraag moet minimaal 3 maanden voor je uittredingsdatum worden ingediend. Als je vanaf 1 januari 2022 maximaal 36 maanden van jouw AOW-leeftijd afzit, dan kan je per 1 november de aanvraag indienen voor een uitkering in januari. Voor vanaf februari geldt de normale aanvraagtermijn van minimaal 3 maanden.
  • Je bent verplicht uit dienst te gaan bij de werkgever in de meubelindustrie en interieurbouw op het moment dat de uitkering ingaat.

Vraag hier jouw RVU-regeling aan!

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden Meubelindustrie en Interieurbouw oktober 2021

Fonds-cao meubelindustrie 
2018-2022

FAQ

Veelgestelde vragen over de RVU-regeling

Wat wordt de hoogte van mijn bruto-uitkering?

  • De bruto-uitkering bedraagt in het jaar 2021 maximaal € 22.164,- per jaar.
  • Per maand is dit een brutobedrag van maximaal € 1.847,-.
  • Als je parttimer bent, ontvang je de uitkering naar rato. Hiervoor is het gemiddelde parttime percentage in 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag maatgevend, de maand waarin de aanvraag wordt gedaan niet meegerekend.
  • De uitkeringen worden per maand uitgekeerd. Eenmalige uitkeringen zijn niet mogelijk.

Wat wordt de hoogte van mijn netto-uitkering?

Over de hoogte van de netto-uitkering kunnen wij geen uitspraak doen. Dat hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden en zaken zoals of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Als het loon momenteel ongeveer gelijk is aan de maximale hoogte van de bruto RVU-uitkering, dan kan er een inschatting gemaakt worden van het netto bedrag dat je overhoudt.

Er komen budgetcoaches beschikbaar die je hierbij kunnen adviseren. Informatie hierover volgt nog.

Mag mijn werkgever een aanvulling op RVU-uitkering geven?

Jouw werkgever kan een aanvulling geven op de RVU-uitkering, maar dat is op vrijwillige basis en gaat buiten SFM om.

Voordat tot uitkering wordt overgegaan moet de werkgever een verklaring tekenen dat hetgeen hij mogelijk rechtstreeks aan jou betaalt boven de uitkering van SFM, (fiscaal) voor zijn rekening en risico komt. Dit wordt namelijk extra belast bij jouw werkgever.

Kan ik een eventueel inkomensgat dichten?

Als je nu meer verdient dan de maximale hoogte van de uitkering en er is bijvoorbeeld geen of onvoldoende spaargeld, dan is er een mogelijkheid om je ouderdomspensioen te vervroegen. Je kunt daarvoor contact opnemen met Pensioenfonds Meubel. SFM gaat hier niet over.

Wat is de indieningstermijn van een RVU-aanvraag?

Een aanvraag moet minimaal 3 maanden voor de uittredingsdatum worden ingediend.

Als je vanaf 1 januari 2022 maximaal 36 maanden van jouw AOW-leeftijd afzit, dan kan je per 1 november een aanvraag indienen voor een uitkering in januari. Voor een uitkering in februari geldt  de normale aanvraagtermijn van minimaal 3 maanden.

Heb ik toestemming van mijn werkgever nodig?

Nee, dat is niet nodig. Wel kan er pas tot uitkering worden overgegaan als je samen met jouw werkgever een verklaring over datum uit dienst hebt getekend en de werkgever de zogenaamde ‘fiscale’ verklaring heeft getekend.

Hoe kan ik mij als werknemer voorbereiden?

Het is verstandig om nu alvast na te denken of je gebruik wilt maken van de RVU-regeling. Bespreek het desgewenst ook met je werkgever en/of met een vakbond.

Het is raadzaam om alvast na te gaan bij welke werkgever of werkgevers in de meubelindustrie en interieurbouw de afgelopen periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar een dienstverband was en van wanneer tot wanneer dat was. Die informatie heeft SFM nodig om de dienstjareneis van 20 jaar te beoordelen. Kijk bijvoorbeeld op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Ook is het handig om alvast te weten dat bij de aanvraag loonstroken gevoegd moeten worden van de laatste 12 maanden, gerekend van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Zonder de loonstroken is de aanvraag niet volledig.

Tevens zullen we vragen of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast en dienen we een kopie van een geldig legitimatiebewijs en bankpas te ontvangen.

Door dit nu alvast te melden kan je, als je al op korte termijn gebruik wilt maken van de regeling, hierop anticiperen.

Zeg nooit het dienstverband met de werkgever op voordat je, na een aanvraag, een schriftelijke toekenningsbrief van SFM hebt ontvangen!

Wat kan je als werkgever doen?

Breng deze regeling onder de aandacht van de werknemers die onder de regeling vallen en - als een werknemer dat wenst - ondersteuning en begeleiding te bieden bij de aanvraag. Of en welke aanvullende afspraken tussen werkgever en werknemer worden gemaakt, gaat buiten SFM om. Voordat daadwerkelijk een uitkering aan de werknemer kan worden betaald, dient de werkgever de verklaring ‘uit dienst werknemer’ en de ‘fiscale’ verklaring ondertekend te hebben.

Heb je vragen?

Stel ze gerust! 

Neem contact op met met je vakbondsconsulent of onze adviseurs duurzame inzetbaarheid. Je kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Of vul het formulier hier rechts in.

Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

T +31 (0)183-822 901
E info@sociaalfondsmeubel.nl

Stel een vraag